My Account

Prevenció del blanqueig de capitals 

i finançament del terrorisme

El Grup Caixa Ontinyent uneix els seus esforços a la resta del sistema financer europeu ia les entitats i institucions financeres espanyoles, en la prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Els documents relacionats a continuació ofereixen una visió general sobre el sistema de prevenció establert pel grup Caixa Ontinyent en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme: