My Account

Directiva MiFID

MiFID és la normativa que regula els mercats de valors, els instruments financers que en ells es negocien, l'organització i relació de les entitats financeres que presten serveis d'inversió als seus clients així com la protecció dels inversors.

El seu principal objectiu és protegir a l'inversor, evitant que puguen contractar un producte sense conèixer els seus principals característiques i riscos associats.