My Account

Central

Plaça Sant Domingo, 24

Ontinyent

presidència
direcció general

PRESIDÈNCIA: presidencia@caixaontinyent.es - 96 291 91 19
DIRECCIÓ GENERAL: dir@caixaontinyent.es - 96 291 91 29

negoci

JEFATURA: jsg@caixaontinyent.es
MARKETING: jgv@caixaontinyent.es
XARXA D'EMPRESES: jcs@caixaontinyent.es
INTERNACIONAL: internacional@caixaontinyent.es - 96 291 91 63

ZONA VALL D'ALBAIDA I VALENCIA: abvb@caixaontinyent.es
ZONA LA COSTERA: vvu@caixaontinyent.es
ZONA LA SAFOR: jsa@caixaontinyent.es
ZONA L'ALCOIÀ I EL COMTAT: alcoi@caixaontinyent.es

área financera

JEFATURA: mec@caixaontinyent.es 
TRESORERÍA Y CONPTABILIDAD: ass@caixaontinyent.es - 96 291 91 51
CONTROL DE GESTIÓ: gsb@caixaontinyent.es - 96 291 91 27

auditoría interna

JEFATURA: cge@caixaontinyent.es - 96 291 91 44
AUDITORÍA INTERNA: mbg@caixaontinyent.es - 96 291 91 53
AUDITORÍA INTERNA: rsc@caixaontinyent.es - 96 291 91 53

operacions i mitjans

JEFATURA: vsp@caixaontinyent.es
SEGURETAT I SERVICIS GENERALS: joa@caixaontinyent.es - 96 291 91 96
ORGANITZACIÓ INFORMÀTICA: jra@caixaontinyent.es - 96 291 91 98

riscos

JEFATURA: ars@caixaontinyent.es - 96 291 91 14 
ANALISTES DE RISCOS: 96 291 91 14

secretaria i
obra social

JEFATURA: secretaria@caixaontinyent.es - 96 291 91 25
ÓRGANS DE GOBERN: organosdegobierno@caixaontinyent.es - 96 291 91 19
COMUNICACIÓ: comunicacion@caixaontinyent.es - 96 291 91 45
OBRA SOCIAL: obrasocial@caixaontinyent.es- 96 291 91 24
ADM.OBRA SOCIAL I FUNDACIONS: vgp@caixaontinyent.es - 96 291 91 29
FUNDACIÓ MUSEU DEL TEXTIL: secretaria@fudaciomuseudeltexti.es - 96 291 91 29
FUNDACIÓ UNIVERSITARIA VALL D'ALBAIDA: secretaria@fundacioncampusontinyent.es - 96 291 91 29

assessoria
jurídica

JEFATURA: jpt@caixaontinyent.es - 96 291 91 26.
GESTIÓ ASESORÍA: jrr@caixaontinyent.es - 96 291 91 26
GESTIÓ ACTIUS: ftl@caixaontinyent.es - 96 291 91 72
ADMINISTRACIÓ: esf@caixaontinyent.es - 96 291 91 26

recursos
humans

JEFATURA: fgs@caixaontinyent.es - 96 291 91 49
GESTIÓ: jfa@caixaontinyent.es- 96 291 91 49
FORMACIÓ: ehm@caixaontinyent.es - 96 291 91 49

Staff de control
y Servici d'Atenció al Client

JEFATURA: mpp@caixaontinyent.es - 96 291 91 20
GESTIÓ: dgs@caixaontinyent.es- 96 291 91 20 
SERVICI D'ATENCIÓ AL CLIENT: sac@caixaontinyent.es - 96 291 91 91