My Account


Assistència informàtica telefònica, recuperació de dades,  

assistència en viatge, atracament fora de l'habitatge... 


Odoo - Prueba 1 a tres columnas

COBERTURA DE RESPONSABILIDAT CIVIL


Per danys a tercers, fins 300.000 €

Odoo - Prueba 2 a tres columnas

PAGAMENT FINS EL 100%


Pagament dels danys que es puguen produir en cas d'incendi, tant en l'edifici com en el mobiliari. Pagament de fins al 100% del valor dels danys produïts en ruptures de vidres, espills, marbres, vitroceràmiques i plaques solars.

Odoo - Prueba 3 a tres columnas

PÈRDUA D'ALIMENTS


En frigorífics o congeladors fins 400 €

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

DANYS


En danys per aigua inclou despeses de recerca, localització i reparació de l'avaria. Cobrix danys elèctrics a electrodomèstics amb una antiguitat de fins a 12 anys.

Odoo - Prueba 2 a tres columnas

ROBATORI DE JOIES


Dins del mobiliari s'inclou un capital de joies de forma automàtica, amb el límit del 25% del mobiliari i un màxim de 4.000 €.

Odoo - Prueba 3 a tres columnas

SUBSTITUCIÓ DE CLAUS I PANYS


Substitució de claus i panys en cas de robatori o furt.

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

ROBATORI FORA DE L'HABITATGE


Cobrix fins 300€ de diners en efectiu.

Odoo - Prueba 2 a tres columnas

RECOMPOSICIÓ ESTÈTICA


De continent i contingut, fins 2.400€.

Odoo - Prueba 3 a tres columnas

PROTECCIÓ JURÍDICA


Per a vosté i el seu habitatge, incloent orientació jurídica telefònica.

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA


Assistència telefònica per a la resolució de problemes tècnics i de configuració d'ordinadors, així com consultes sobre aplicacions i ús de PC.

Odoo - Prueba 2 a tres columnas

RECUPERACIÓ DE DADES


Recuperació de la informació esborrada per un dany físic o error humà en discs durs, memòries de càmeres digitals i memòries portàtils.

 
Odoo - Prueba 3 a tres columnas

ASSISTÈNCIA EN VIATGE


Si durant un viatge en l'estranger necessita assistència mèdica o hospitalària, ens fem càrrec de les despeses fins a un màxim de 6.000 €

Odoo • Image and Text

Caser Llar té BricoCaser


Amb Caser llar si ho necessita enviem un professional a sa casa que li ajudarà a:

  • Segellar juntes de banyeres o plats de dutxa

  • Muntar mobles, lleixes o armaris de banys y/o cuines (amb excepcions)

  • Instal·lar accessoris de bany i cuina

  • Substituir i/o reparar aixetes

  • Fixar elements a parets

  • Col·locar cortines, persianes, o estors

  • Col·locar llums a sostres, parets i connexió al punt de llum ja existent.

Vosté posa els materials i nosaltres atendrem fins a dos peticions per any. Màxim de 3 hores de mà d'obra en cada visita desplaçament inclòs.

T'ajudem?

96 291 91 91
Atenció telefònica
This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied

 

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied

Assegurances mediades per Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat d'Ontinyent. Operador Banca Seguros Exclusivo de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER-, amb numero de Registre C0031G46002796. Companya Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER- CIF: A-28013050. Registre Mercantil de Madrid – Tom 2245 – Foli 179 – Fulla M – 39662 – Avda. de Burgos, 109 – (28050 ) Madrid.