My Account

Caixa Ontinyent  cobrix imprevistos que puguen causar danys i perjuísAssegurança 

Responsabilitat Civil

L'objecte de la nostra pòlissa és protegir el patrimoni de l'assegurat, a l'haver d'indemnitzar el dany causat a un tercer per actes o omissions de què siga responsable directament o relatius a persones de les quals haja de respondre. 

 • Esta pòlissa de Responsabilitat civil està dirigida principalment als empresaris de qualsevol sector econòmic (construcció, industrial o de servicis) .

 • Responsabilitat Civil d'Explotació, inclou a títol enunciatiu:

  • L'actuació del personal assalariat en l'exercici del seu treball al servici de l'assegurat 

  • La propietat, arrendament o usdefruit de terrenys, edificis, locals i instal·lacions industrials dedicades a l'activitat de l'assegurat 

  • La utilització de maquinària per als treballs propis de l'activitat de l'assegurat

  • Danys per incendi y/o explosió

  • Danys per aigua

  • Treballs fora de les instal·lacions de l'Assegurat 

  • Operacions de càrrega, descàrrega, transport i distribució de mercaderies

 • Fiança i defensa

Garanties opcionals:

 • Responsabilitat Civil Patronal

 • Responsabilitat Civil de Productes

 • Responsabilitat Civil Post-treballs

 • Responsabilitat Civil Encreuada

 • Responsabilitat Civil Locativa

T'ajudem?

96 291 91 91
Atenció telefònica
Informació bàsica de protecció de dades de caràcter personal. 
Responsable: Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent. 
Finalitats:  Gestionar la relació comercial ateses les diferents sol·licituds d'informació. 
Legitimació: Consentiment de l'interessat. 
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 
Drets: Podrà exercitar els seus drets reconeguts en matèria de protecció de dades com s'explica en la informació addicional. 
Informació addicional: Política de Privacitat.  *

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied
This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied

Assegurances mediades per Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat d'Ontinyent. Operador Banca Seguros Exclusivo de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER-, amb numero de Registre C0031G46002796. Companya Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER- CIF: A-28013050. Registre Mercantil de Madrid – Tom 2245 – Foli 179 – Fulla M – 39662 – Avda. de Burgos, 109 – (28050 ) Madrid.