My Account

Informació general


La Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, Caixa Ontinyent, amb domicili social en Ontinyent, Plaça Sant Domingo, número vint-i-quatre, és una Entitat de Crèdit de naturalesa fundacional i caràcter social, fundada l'any 1884, amb duración indefinida.

Té personalitat jurídica pròpia i independent, i es troba inscrita en els registres oficials del dependent del Banc d'Espanya (número 2045), en el Registre de Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda (número 5), i inscrita en el Registre Mercantil de València, al Tom 9854, Llibre 7136 de la Secció General, Foli 190, Fulla número V-18091.

Caixa Ontinyent està regulada pels seus propis Estatuts i Reglaments, per la legislació específica sobre caixes d'estalvis i per la legislació general que li siga aplicable. El seu C.I.F. es el número G-46002796. La seua adreça de Correu Electrònic és co@caixaontinyent.es.

El lloc web de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent ha estat creada amb caràcter informatiu, transaccional i per a ús exclusivament personal i tots els productes i serveis continguts en ella són prestats de conformitat amb la normativa vigent i sota la supervisió del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Condicions

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de Caixa Ontinyent. Els continguts, tant relacionats amb activitats comercials, com informació sobre productes i serveis inclosos en la present web de la Caixa Ontinyent i qualsevol altra vinculada a la mateixa estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya.

Queden autoritzats de forma gratuïta i personal, per utilitzar, copiar i imprimir qualsevol material o document trobat en la present lloc web, podent transferir els continguts al seu terminal sempre que siga per al seu ús personal i sense cap finalitat comercial; per tant queda prohibida la distribució, modificació, transmissió, reenviament o ús dels continguts del web Site amb fins públics o comercials.

El programari que es trobe disponible per a baixar des d'aquest lloc web es troba protegit per drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d'aquest lloc, s'ha d'acceptar prèviament els termes del Contracte de llicència, si ho haguera, que acompanye o s'incloga en el programari (en endavant, el "Contracte de Llicència"). Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seua posterior reproducció o redistribució. El programari només està garantit, si escau, d'acord amb els termes del contracte de llicència, excloent qualsevol altra garantia. En cap cas seran responsables Caixa Ontinyent ni els seus proveïdors de cap dany directe o indirecte, ni de qualsevol altre tipus (inclosos, encara que amb caràcter merament enunciatius, lucres cessants, pèrdues d'informació, perjudicis financers o comercials), fins i tot en el cas que Caixa Ontinyent haguera sigut informada de la possibilitat d'aquests danys.

LES MARQUES en el seu sentit genèric contingudes en aquesta web Site estan protegides per la llei de la mateixa manera que els continguts, els quals no podran ser alterats, modificats, canviats ni adaptats per l'usuari. Caixa Ontinyent farà ferms tots els drets que la llei de Propietat Intel·lectual i Industrial preveuen, exercint les accions civils o penals que corresponguen contra els qui lesionen el seu dret i exigirà les mesures necessàries per a la seua salvaguarda.

Caixa Ontinyent es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seua última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions que contenen aquestes pàgines. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seua disposició en el mateix web.

Caixa Ontinyent no es responsabilitza de l'ús que vostè puga fer dels materials disponibles al lloc web si infringeixen els drets de terceres parts que no pertanyen o estiguen associats amb Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulga, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva. Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Caixa Ontinyent o no publicada amb el seu nom. Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seues pàgines web.

Caixa Ontinyent no es responsabilitza de l'ús que els menors facen de la web. Caixa Ontinyent no és responsable que els continguts de la web puguen ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una eina com Internet i acompanyar els menors en les seues sessions. Caixa Ontinyent adverteix que l'ús, de la web Site que vostè faça i de la informació que aquesta continga, són de la seua pròpia responsabilitat, així com, no garanteix que en l'accés a altres lloc web a través d'enllaços (links) puga visualitzar informació que ferisca la seua sensibilitat o li provoque danys.

Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades que vostè puga realitzar a aquest web Site o altres accessos controlats per Caixa Ontinyent, que infringeixen els drets de propietat de tercers, i el contingut siga amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constituisca o incite una conducta que puga ser considerada una ofensa penal. Caixa Ontinyent no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguen vinculades a aquest web Site i cooperarà, si és requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violen la llei. Aquest acord serà efectiu fins que qualsevol de les parts decidisca unilateralment el seu terme. En aquest cas haurà d'esborrar tot el material que vostè haja obtingut d'aquesta lloc web, així com destruir les còpies, documents o instal·lacions que estigueren en el seu poder. Caixa Ontinyent podrà modificar les presents Condicions, actualitzant-les en aquesta mateixa web Site, pel que es recomana que amb periodicitat raonable consulte la mateixa per si s'hagueren produït aquestes modificacions. Les parts acorden que aquestes Condicions per les que es regeix l'accés a la lloc web de Caixa Ontinyent estan salvaguardades per la legislació espanyola i en cas de qualsevol controvèrsia se sotmeten a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals d'Ontinyent (Espanya).

Política de cookies

Una cookie és un xicotet fitxer de text que s'emmagatzema en el seu navegador quan visita qualsevol pàgina web. La seua utilitat és que el web siga capaç de recordar la seua visita quan torne a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d'ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d'usuari, etc.

Puede encontrar la información más detallada en nuestra Política de cookies.

Notes addicionals

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguen tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguen tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies. Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les cookies i des d'aquest lloc d'efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors. En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblide la seua decisió de no acceptació de les mateixes. En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què siga necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligue a aquest efecte. Segons Google no guarda la seua adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l'Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d'acord amb la normativa europea.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubte en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.