My Account

Flota i transports

la tranquil·litat que la teua empresa la teua en la direcció correcta

Empreses 

Assegurança Transport de Mercaderies 

Marítim, terrestre i/o aeri

Per esta assegurança, tant el Propietari de les Mercaderies com el Transportista, poden cobrir l'interés que cada un d'ells tinga en les mercaderies transportades.

Propietari: Faltes o Danys que puga patir la seua mercaderia durant el transport.

Transportista: Reclamacions que puga rebre del Carregador (Propietari) com a responsable de faltes i/o danys que puga patir la mercaderia transportada durant el temps en què esta estiga davall el seu control i custòdia.

Cobertures 

DANYS:

 • Condicions Generales de la Pòlissa

 • Condicions àmplies espanyoles (riscos nominats)

 • Condicions angleses (Institute Cargo Clauses)

RESPONSABILITAT CIVIL (Transport terrestre):

 • Nacional: Lei 15/2009 de l'11 Novembre (LCTTM-LOTT)

 • Unió Europea: Conveni CMR (BOE 109 de 7 Maig 1974)

ÀMBIT GEOGRÀFIC: Tot el Món excepte Països en conflicte bèl·lic o politico-social.

VIATGES ASSEGURATS: Distribució nacional, exportacions y/o importacions.


TIPUS DE PÒLISSA:

 • Per viatge

 • Anuals per a Transportistes (per matrícula del vehicle)

 • Flotants: per Facturació de Ports (Transportistes) o per Volum de Mercaderies (Carregadors)

T'ajudem?

96 291 91 91
Atenció telefònica
Informació bàsica de protecció de dades de caràcter personal. 
Responsable: Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent. 
Finalitats:  Gestionar la relació comercial ateses les diferents sol·licituds d'informació. 
Legitimació: Consentiment de l'interessat. 
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 
Drets: Podrà exercitar els seus drets reconeguts en matèria de protecció de dades com s'explica en la informació addicional. 
Informació addicional: Política de Privacitat.  *

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied
This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied

assegurança de flota i transpor
 

Amb les assegurances de transports de Caixa Ontinyent, tindràs la tranquil·litat que necessites per a la teua empresa. Perquè és tan important arribar a qualsevol lloc com arribar bé.

Empreses 

Assegurança Multirisc Transportistes 

A través d'este assegurança, el Transportista per via Terrestre té la possibilitat d'accedir, per mitjà d'una pòlissa paquet (multirisc) , a un conjunt de garanties que cobrixen totes les necessitats del Beneficiari de l'Assegurança en la seua activitat com a transportista, amb les quals, de forma opcional, pot fer-se una assegurança a la seua mesura d'acord amb les seues pròpies necessitats i a uns preus molt competitius. 

Contractants: Transportistes per via terrestre (camió) , ja siga en pòlisses individuals per a un camió (autònoms) , o per al conjunt d'una Flota. 

Mitjans de transport: Camions per via terrestre, inclòs el seu transport en celler de barcos durant la travessia de franges marítimes i/o canals.

Àmbit Geogràfic: Nacional o Internacional

Cobertures 

BÀSICA:

 • Danys propis, inclòs incendi i explosió

 • Robatori del vehicle complet

 • Danys per temptativa de robatori

 • Remolc

OPCIONALS:

 • Accidents Individuals del o dels conductors

 • Responsabilitat Civil de la Càrrega

 • Privació temporal del Permís de Conduir

 • Paralització del Vehicle assegurat

 • Ruptura de Llunes

 • Tipus de pòlissa:

 • Anuals per a Transportistes amb renovació automàtica

Valors Assegurats:

 • Valor de Nou 

 • Valor de Factura.

Tarifes:

 • Cobertura molt flexible segons necessitats del Client

 • Preus molt competitius

 • Importants descomptes per a Flotes

T'ajudem?

96 291 91 91
Atenció telefònica
Informació bàsica de protecció de dades de caràcter personal. 
Responsable: Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent. 
Finalitats:  Gestionar la relació comercial ateses les diferents sol·licituds d'informació. 
Legitimació: Consentiment de l'interessat. 
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 
Drets: Podrà exercitar els seus drets reconeguts en matèria de protecció de dades com s'explica en la informació addicional. 
Informació addicional: Política de Privacitat.  *

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied
This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied

assegurança de flota i transpor
 

Amb les assegurances de transports de Caixa Ontinyent, tindràs la tranquil·litat que necessites per a la teua empresa. Perquè és tan important arribar a qualsevol lloc com arribar bé.

Empreses 

Assegurança de Cascos

Dins d'esta modalitat d'assegurança en Transports, el Propietari de qualsevol Barco pot assegurar, dels riscos que estime convenient, els danys que patisca la seua propietat en qualsevol de les situacions en què el dit barco puga trobar-se. 

Situació del Barco:

 • En navegació (àmplia, limitada o portuària)

 • En construcció

 • Durant la seua estada inactiu

Barcos assegurables: 

 • Mercants, Pesquers, Remolcadors, Passatgers, etc.

Interessos assegurables: 

 • Casco/Máquina, Aparells, Pertrets, Desembossaments, Noli, etc. 

Cobertures 

DANYS:

 • Condicions Generals de la Pòlissa de Barcos

 • Condicions Àmplies Espanyoles (riscos nominats)

 • Condicions Angleses (Institute Estafe Clauses - Hull i altres)

RECURSOS DE TERCERS (RC per abordatge i/o col·lisió) :

 • Condicions Generals de la Pòlissa de Barcos

 • Ampliació a les limitacions de les Condicions Generals

 • Condicions Angleses (Institute Estafe Clauses - Hull i altres)

LÍMITS DE NAVEGACIÓ: 

 • Ampli o Limitat, segons tipus de barco i activitat

TIPUS DE PÒLISSA:

 • Per viatge

 • Per duració determinada (temporals)

 • Per un any fix

T'ajudem?

96 291 91 91
Atenció telefònica
Informació bàsica de protecció de dades de caràcter personal. 
Responsable: Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent. 
Finalitats:  Gestionar la relació comercial ateses les diferents sol·licituds d'informació. 
Legitimació: Consentiment de l'interessat. 
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 
Drets: Podrà exercitar els seus drets reconeguts en matèria de protecció de dades com s'explica en la informació addicional. 
Informació addicional: Política de Privacitat.  *

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied
This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied

assegurança de flota i transpor
 

Amb les assegurances de transports de Caixa Ontinyent, tindràs la tranquil·litat que necessites per a la teua empresa. Perquè és tan important arribar a qualsevol lloc com arribar bé.

Empreses 

Assegurança de Embarcacions de d'esplai

Dins de la modalitat de Cascos, diferenciem aquesta modalitat d'assegurança pels seus especials característiques, degut principalment a la classe de Client al qual ens dirigim a l'hora de la seua comercialització. S'ha de tindre en compte que, des de 1r de Juliol de 1999 (RD 607/1999 de 16 d'Abril), existeix l'obligació, per part del propietari de l'embarcació d'esbarjo o esportives, de contractar una Assegurança Obligatòria de Responsabilitat Civil (RCO) per a respondre de possibles responsabilitats durant la seua utilització en aigües marítimes espanyoles. *CASER, disposa d'una assegurança específica i moderna per a la cobertura dels riscos més habituals als quals està exposat aquest tipus d'embarcacions d'esbarjo o esportives, tant responsabilitats com danys propis.

CASER NÁUTIC "AVANTE"

Embarcacions assegurables: d'esbarjo o esportives, matriculades i registrades dins de les llistes 7a i 6a (riscos condicionats).

Interessos assegurables: 

Casc i Motors, Aparells de navegació, Efectes Personals

Cobertures 

RESPONSABILITAT CIVIL:

Bàsica:

 • Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria (RCO)

 • Assistència Bàsica i Protecció Jurídica

RC Voluntària (opcional):

 • Ampliació dels límits i/o altres limitacions del RCO

DANYS:

Limitada:

 • Pèrdua total, Despeses de salvament, Remoció de restes, Robatori total de l'embarcació i Efectes personals.

Completa (àmplies espanyoles):

 • A més dels riscos coberts per la modalitat anterior:

 • Avaries Particulars (danys parcials)

 • Estada en terra i Transport terrestre

 • Robatori parcial

 • Riscos extraordinari durant estada en depòsits o magatzems

Especial (condicions angleses):

 • Institute Yacht Clauses 

OCUPANTS: 

 • Danys corporals (Mort, *Inv. Permanent i Assistència Sanitària)

Límits de Navegació:

 • Aigües interiors espanyoles, zona marítima d'Espanya i Portugal fins a 200 milles de la costa i travessies entre la Península i Illes canàries, excloses aigües jurisdiccionals de Països en conflicte bèl·lic o polític-social, amb possibilitat d'ampliació en cas necessari.

Tipus de pòlissa:

 • Anuals renovables automàticament

Tarifes:

 • Cobertura molt flexible segons necessitats del Client

 • Preus molt competitius

T'ajudem?

96 291 91 91
Atenció telefònica
Informació bàsica de protecció de dades de caràcter personal. 
Responsable: Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent. 
Finalitats:  Gestionar la relació comercial ateses les diferents sol·licituds d'informació. 
Legitimació: Consentiment de l'interessat. 
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 
Drets: Podrà exercitar els seus drets reconeguts en matèria de protecció de dades com s'explica en la informació addicional. 
Informació addicional: Política de Privacitat.  *

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied
This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied

Assegurances mediades per Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat d'Ontinyent. Operador Banca Seguros Exclusivo de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER-, amb numero de Registre C0031G46002796. Companya Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER- CIF: A-28013050. Registre Mercantil de Madrid – Tom 2245 – Foli 179 – Fulla M – 39662 – Avda. de Burgos, 109 – (28050 ) Madrid.