My Account

Entitat adherida al Codi de Bones Pràctiques per al marc de renegociació per a Clients amb finançament avalat

Odoo • Text and Image

Caixa Ontinyent es troba adherida al Codi de Bones Pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat, regulat pel Reial Decret-llei 5/2021 de 12 de març i per l'Acord del Consell de Ministres d'11 de maig de 2021.

Les sol·licituds per a poder accedir a les mesures previstes hauran de realitzar-se en la seua Oficina habitual de Caixa Ontinyent, on també podrà sol·licitar més informació.