My Account

1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, considerant 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

La Caixa d'Estalvis d'Ontinyent està adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit espanyol. El Fons garantix la cantitat màxima de 100.000 euros per depositant en cada entitat de crèdit.

Comptes a la vista

Compte  nòmina

La teua confiança mereix avantatges. Domicilia la teua nòmina a Caixa Ontinyent i gaudeix dels avantatges del Servei Nòmina

  • Crèdit x3/Crèdit x12

  • Millors solucions hipotecàries

  • 100% devolució del IRPF/Avantatges d'ajornaments

Odoo • Text and Image
Odoo • Text and Image

Comptes a la vista

Compte totjove

Dirigida a clients d'entre 14 i 29 anys inclusivament, titulars d'una Targeta TOTJOVE, i pensada per fomentar l'hàbit d'estalvi en els més joves.

Amb este compte podràs accedir a tota la informació del teu compte a través de la Banca Electrònica de Caixa Ontinyent, al minut i des de ta casa.

Comptes a la vista

Llibreta màgica

La llibreta dels més menuts amb els regals més grans
Si tens menys de 14 anys, la Llibreta Màgica de Caixa Ontinyent et proposa una divertida forma d'iniciar-te en el bon hàbit de l'estalvi. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Text and Image

Comptes a la vista

Compte corrent-Llibreta d'estalvi

Comptes a la vista amb total liquiditat i disponibilitat immediata en qualsevol oficina o caixer automàtic de la nostra xarxa.

La llibreta d'estalvi et facilitarà tots els moviments i extractes mensuals. A més, podràs domiciliar tots els teus pagaments i cobraments.

 

Comptes a la vista

Compte de pagament bàsic

Es tracta d'un compte en euros d'ús personal i no professional, no remunerada, per a personas físiques majors d'edat que residisquen legalment a la Unió Europea, siguen sol·licitants d'asil o, en el cas de no tindre permis de residència, no puguen ser expulsats, sempre i quan no disposen d'un compte de pagament en altra entitat en Espanya.

Odoo • Text and Image