My Account

Secretaria i obra social

Planifica i gestiona les activitats de govern
corporatiu, comunicació i obra social

Odoo • A picture with a caption

Secretaria i Obra social

Planifica i gestiona les activitats de govern corporatiu, comunicació i obra social.

CAP DE SECRETARIA I OBRA SOCIAL: Vicente Ortiz Mora.
GOVERN CORPORATIU: Mª Carmen Galiana Borredá.
OBRA SOCIAL: Roberto Sanz Llopis.
COMUNICACIÓ: Carmen Chover Olmo.
ADMINISTRACIÓ OBRA SOCIAL I FUNDACIONS: Verónica García Peris.

Pl. Sant Domingo, 24  
46870 ONTINYENT 
secretaria@caixaontinyent.es  


Imágen juridica