My Account

  Obra Social

  La nostra Obra Social

   Odoo • Image and Text
  • Programa d'implantació de centres

  • Col·laboració amb col·lectius

  • Programa de publicacions

  • Centre Cultural Caixa Ontinyent

  • Orquesta Simfònica Caixa Ontinyent


  Obra social

  És la reversió dels beneficis de Caixa Ontinyent a la societat en forma d'obres d'interés comunitari.

  És un dels objectius fundacionals i es desenvolupa en tres grans línies: implantació de centres, col·laboració amb col·lectius i publicacions. 

  Beneficia anualment a més de 200.000 persones i contribuix al manteniment de prop de 200 llocs de treball estable.