My Account

La nostra entitat

Som una caixa d'estalvis, una entitat de crèdit ubicada principalment a les comarques centrals valencianes , amb seu a Ontinyent, inscrita als registres oficials del Banc d'Espanya, de la Consellería competent en matèria de caixes d'estalvis i del Registre Mercantil

Caixa Ontinyent

des de 1884

Som una entitat de crèdit de naturalesa fundacional i caràcter social, fundada al 1884, que orienta la seua activitat a la captació del fons reemborsables i a la prestació de serveis bancaris i d'inversió per a clients minoristes i xicotetes i mitjanes empreses, amb especial èmfasi en aquelles activitats que fomenten el desenvolupament econòmic i social en l'àmbit d'actuació. Les activitats es realitzen a través de les nostres oficines, ubicades a la província de València i a la d'Alacant, així com a través dels mitjans i canals que permet la tecnologia actual. 

caixa ontinyent,

més que una entitat 

Com a caixa d'estalvis, revertim els beneficis a la societat en forma d'obres socials orientades a educació, sanitat, cultura, medi ambient, assistència social, inclusió financera i educació financera.