My Account

Informació per a inversors

Informació general

 

Vies de comunicació amb

Caixa Ontinyent

- PER ESCRIT:

                        Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent

                         Plaça Sant Domingo, 24

                         46870 Ontinyent (Valencia)

- TELEFÒNICAMENT:

                         96 291 91 91

- PER CORREU ELECTRÒNIC:

                         secretaria@caixaontinyent.es

agenda de l'inversor

En l'actualitat Caixa Ontinyent no manté cap emissió de valors en circulació, per la qual cosa no existeixen inversors amb interès en determinats events. 

Estatuts i Reglament electoral

Els vigents Estatuts i el Reglament electoral de Caixa Ontinyent van ser
 aprovats per l'Assemblea General de 28 de juny de 2016 y modificats parcialment pel Consell d'Administració del 27 d'octubre de 2016 (a instancia del Institut Valencià de Finances i per delegació de la pròpia Assemblea General) i autoritzats
 per l'Institut Valencià de Finances mitjançant resolució del
3 de novembre de 2016.

fets rellevants

Els fets rellevants han estat publicats per Caixa Ontinyent a la web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.