My Account

Des de 1884


Una història vinculada a l'evolució de la nostra terra i de la nostra gent.


Amb més de 130 anys i després de la recent crisi  econòmica i financera, amb  la pràctica desaparició del sector, l'única caixa d'estalvis de la Comunitat Valenciana. 

Caixa Ontinyent


El 31 d'octubre de 1884, una Real Ordre aprobava els Estatuts Fundacionals de Caixa Ontinyent, 40 anys després, el I Congrés Internacional de l'Estalvi, celebrat a Milà, declarava el 31 d'octubre Dia Universal de l'Estalvi. Des d'aleshores, Caixa Ontinyent és l'única entitat financera en la que l'aniversari coincidix cada any amb la celebració mundial de l'estalvi.

Caixa Ontinyent va ser fundada per la Societat de Socors Mutus “La
Previsora”, en una època en la qual els treballadors no tenien protecció
 social i la seua supervivència en temps de desocupació, malaltia o
vellesa depenia únicament i exclusivament de la seua capacitat d'estalvi en
època de treball. Caixa Ontinyent havia de fomentar i assegurar la disponibilitat dels estalvis, invertir-los dinamitzant l'economia de la seua zona, lluitant contra la usura, i revertir a la societat els seus beneficis.


La Caixa desenvolupa dos tipus d'activitats: les d'una Caixa d'Estalvis
(captació de recursos i préstecs amb garantia personal) i les d'un Mont
de Pietat  (préstecs amb garantia prendaria).


Fins a 1931, Caixa Ontinyent està supeditada a l'objecte social de la
seua fundadora, a la qual cedeix els seus beneficis. Amb la legislació
sobre Estalvi Popular de 1929, i sobre Caixes d'Estalvi de 1933, Caixa
Ontinyent fixa els seus propis objectius i inicia un període de relativa
 independència.


Desapareguda la seua fundadora en 1948, reactiva les seues activitats
amb una única oficina fins a 1965. En 1973 inaugura un nou edifici
central, que es va conservar fins a 2015, i implanta la informatització
de la seua gestió. Amb la liberalització del mercat de 1977, redefineix
la seua estratègia i inicia la seua expansió per les comarques de la
Vall d'Albaida, la Costera, la Safor i València ciutat; actualitza el
seu sistema informàtic com a suport de gestió, ofereix els serveis
d'avantguarda, i desenvolupa la seua Obra Social basada en la reversió
de beneficis a cada localitat en proporció a la seua aportació al compte
 de resultats..


L'any 2000, Caixa Ontinyent redefineix el seu projecte d'empresa i la
seua imatge corporativa, confirmant la seua condició d'entitat arrelada
en un àmbit d'actuació conformat per les comarques centrals valencianes
(sud de València i nord d'Alacant): per això, uneix a la seua marca la
denominació “la caixa dels comarques”.


Entre 2008 i 2012, Caixa Ontinyent sofreix els efectes de la crisi
econòmica i financera que provoca una reestructuració quasi total del
sector financer amb la pràctica desaparició de les caixes, la
bancarització i concentració del sector i la reducció de la seua
capacitat operativa amb tancament de gran quantitat d'oficines i reducció del nombre d'empleats. Durant aquest període, Caixa Ontinyent
manté intacta la seua xarxa d'oficines aconseguint mantindre el seu
negoci i la seua imatge.


En 2015 Caixa Ontinyent es prepara per a una nova etapa de creixement,
per a això ha reorganitzat la seua àrea de negoci, ha reactivat el seu
pla d'expansió geogràfica, ha escomés la remodelació de la seua seu
social, ha planificat la seua evolució tecnològica, ha adaptat el seu
govern corporatiu i ha ampliat els objectius de la seua obra social


Actualment, Caixa Ontinyent és l'única caixa d'estalvis valenciana que hi resta i una de les dues que a Espanya han sobreviscut a la crisi financera. I accentua la seua essència de banca territorial i social mitjançant una participació activa i decisiva en el finançament de l'economia de la seua zona d'actuació, l'adopció de polítiques de responsabilitat social d'acord amb la situació, el compromis amb la sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic, i una obra social recolzada per la Fundació Caixa Ontinyent a través de la qual ha recuperat el seu Mont de Pietat i desenvolupa un pioner programa d'educació financera.


la previsora, fundadora de Caixa ontinyent


Des del seu naixement en 1881 i fins a la seua extinció en 1948, La Previsora va ser l'entitat social més prestigiosa d'Ontinyent, deixant com llegat el servei a la classe treballadora i la creació de l'actual Caixa d'Estalvis i Mont de pietat d'Ontinyent. 

La Previsora


La Previsora es va crear en 1881, convertint-se durant dècades en
l'entitat social més prestigiosa d'Ontinyent. En 1948 desapareix,
deixant com llegat la seua acció social de 67 anys i l'actual Caixa
d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent.


El 13 de febrer de 1881 es funda la Societat de Socors Mutus “La Previsora”, amb l'objecte de “donar protecció al treballador en l'infortuni”, assegurant, mitjançant el pagament d'una quota setmanal, una dieta per als supòsits de malaltia i un subsidi en cas de defunció.
No existia en eixe moment cap sistema públic de prestacions en cas de vellea, malaltia, atur o una altra incapacitat i, per tant, les famílies depenien de la capacitat dels seus membres per al treball efectiu.
Davant l'èxit del projecte, La Previsora planteja en 1884 la creació d'una Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat (Caixa Ontinyent) que amplie la seua acció social entre les classes treballadores, fomentat l'estalvi i possibilitant el desenvolupament d'iniciatives emprenedores mitjançant la concessió de préstecs en condicions assequibles.
Després de 60 anys, l'envelliment dels mutualistes augmenta les obligacions de prestacions a càrrec de la Previsora, i la pèrdua d'una generació de joves que provoca la recent guerra civil redueix el nombre de mutualistes aportants, deteriorant la situació econòmica de la Societat. En 1948, l'arribada de l'acció protectora de l'Estat, a través de la Seguretat Social, deixa obsoleta i buida de contingut la seua finalitat social. La Previsora desapareix cedint a la caixa la seua seu social. 
Antigua sede Caixa Ontinyent