My Account

Financera
Elabora els comptes i els pressupostos de l'Entitat i de les seues societats dependents. Gestiona la liquiditat i les inversions institucionals. Assumeix el control de la gestió i la relació amb els supervisors

Financiera

Financera

Elabora els comptes i els pressupostos de l'Entitat i de les seues societats dependents.
Planifica i gestiona la liquiditat, les inversions institucionals i la cartera de valors propia.


Planifica, gestiona i controla els recursos propis, el reporting i les obligacions fiscals.
Assumeix el control de la gestió, els riscos de liquiditat i interés i la relació amb supervisors i agències de qualificació.


CAP FINANCER: Miguel Espí Carbonell.
ADJUNT A CAP FINANCER: Sergi Margarit Pérez.
CONTROL DE GESTIÓ: Gonzalo Sanz Borrell.
TRESORERIA I INVERSIONS INSTITUCIONALS: Conrado Miralles Alberola.
ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT: Carlos Tormo Gandia.

Pl. Sant Domingo, 24
46870 ONTINYENT
financiera@caixaontinyent.es

Imágen juridica