My Account

govern corporatiu i política de remuneracions

Estatuts i reglament electoral

Estatuts i Reglament electoral

Els vigents Estatuts i el Reglament electoral de Caixa Ontinyent van ser
aprovats per l'Assemblea General de 28 de juny de 2016, modificats
parcialment pel Consell d'Administració en sessió del 27 d'octubre de 2016 (a instancia de l'Institut Valencià de Fiannces i per delegació de la pròpia Assemblea General) i i autoritzats per l'Institut Valencià de Finances mitjançant resolució del 3 de novembre de 2016.