My Account

Som el que veus, una entitat que
treballa pel benestar de la seua gent.
Per això som clars,
per això estem amb tu.

cultura corporativa


Nombroses generacions han anat consolidant una cultura corporativa pròpia, un conjunt de valors assumits per tota l'organització, basats en el respecte als principis fundacionals i al compliment de la nostra responsabilitat social. 

Al llarg del temps, hem anat consolidant una cultura pròpia basada en els valors que compartim en l'organització i assentada en el respecte als principis fundacionals i el compliment de la nostra responsabilitat social.  Per això, en la nostra gestió avaluem tant els resultats econòmics com la contribució real que la nostra entitat realitza a la societat.
Els nostres principis fundacionals es basen en la contribució al benestar social assegurant la disponibilitat dels depòsits dels clients, la seua inversió en actuacions que dinamitzen l'economia de la zona, i la reversió de beneficis a la societat.
Entenem la nostra responsabilitat social com la satisfacció de les legítimes expectatives de les persones i grups amb els quals ens relacionem, incloent l'impacte de la nostra activitat en la comunitat i en el medi ambient.
Incloem en els nostres grups d'interés: clients, proveïdors, personal, institucions, col·lectius i medi ambient.
La nostra política de RSC es basa en la identificació de les legítimes expectatives de cada grup i la seua comparació amb l'actuació de la nostra entitat per tal de determinar les opcions de millora.