My Account

Staff de Control

Assumeix les funcions de
control del risc i compliment normatiu, i gestiona el Servei d'Atenció al Client

Control

Staff de Control

Asumeix les funcions de control del risc i compliment normatiu, i gestiona el Servei d'Atenció al Client

CAP DE CONTROL I DEL SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT: Marcial Pascual Pérez
Compliment Normatiu: Daniel-Luis García Silvaje i Mariola Torró Ferri
Control de Riscos: Leticia Prats Beltrán

Pl. Sant Domingo, 24 
46870 ONTINYENT 
control@caixaontinyent.es
sac@caixaontinyent.es