My Account

President

José Pla Barber


"Gràcies perque, entre tots, mantenim esta Caixa i la seua essència al servei de la nostra societat"

President

José Pla Barber

"Caixa Ontinyent donarà suport a la recuperació econòmica i social de les nostres comarques, mantenint al seua independència, l'essència com a caixa d'estalvis i la seua vinculació territorial" .

Presidir una entitat tan peculiar i important a les nostres comarques com Caixa Ontinyent no només és un honor sinó tota una responsabilitat que he assumit conscient de les dificultats de l'actual entorn econòmic-social i també del transcendent paper que la nostra Caixa ha d'assumir en la recuperació econòmica.

137 anys configuren la vida de Caixa Ontinyent que en tot moment ha estat amb la seua gent, a la seua terra i davant de qualsevol circumstància. Hui és l'única caixa d'estalvis valenciana que queda, una de les dues que a Espanya han sobreviscut a una crisi financera que ha transformat, com mai i potser per sempre, el sector bancari espanyol. Esta supervivència no ha estat casual sinó fruit d'una gestió prudent, de la fidelitat al model de caixa d'estalvis i de la confiança dels nostres clients.

Mantenint com a pilars bàsics els tres objectius fundacionals (assegurar la disponibilitat dels estalvis, finançar la nostra economia i revertir els beneficis a la societat), Caixa Ontinyent anirà adaptant les seves estratègies a les exigències de moment, actualitzant constantment la seua tecnologia i els seus serveis, prioritzant la recuperació econòmica de les nostres comarques, buscant noves oportunitats per als joves, i, evidentment, implicant-se en la sostenibilitat del sistema i en la lluita contra el canvi climàtic i l'exclusió financera i social.

No són objectius fàcils però comptem amb la cohesió d'uns òrgans de govern amb capacitat de decisió, un personal altament professional i, sobretot, esperem seguir mereixent la confiança dels nostres clients.

A diferència d'altres entitats, Caixa Ontinyent no té propietaris, la seua propietat correspon a tota la societat i, per tant, és a ella a qui es deu.

Gràcies, perquè entre tots mantenim esta Caixa i la seua essència al servei de la nostra societat i les seues persones.

Antigua sede Caixa Ontinyent