My Account

Notícies

12/07/2023
Caixa Ontinyent publica la seua memòria de sostenibilitat i responsabilitat social 2022

Caixa Ontinyent publica la seua memòria de sostenibilitat i responsabilitat social 2022

Recull l'actuació i el compromís de l'Entitat amb la societat i amb el medi ambient 

Caixa Ontinyent ha publicat aquest matí la seua Memòria de sostenibilitat i responsabilitat social corresponent a l'exercici 2022, que han presentat prèviament als mitjans d'informació el seu President, José Pla i el seu Responsable d'Obra Social, Roberto Sanz.

La Memòria, disponible en la web corporativa de l'Entitat, recull àmplia i detallada informació sobre el model d'empresa, les relacions amb els grups d'interés, l'actuació en relació amb la protecció del medi ambient i lluita contra el canvi climàtic, i l'obra social i reversió de beneficis a la societat.
Segons el seu President, “Caixa Ontinyent és, per la seua essència i des de la seua fundació en 1884, una entitat compromesa amb el seu entorn, que a la seua funció social ha anat incorporant els principis de la responsabilitat social i mediambiental. En aquesta primera memòria hem volgut reflectir no sols la trajectòria i el paper que estem assumint sinó el compromís de continuar eixa línia de complicitat amb l'evolució sostenible de la nostra societat i que ha de manifestar-se mitjançant un creixement econòmic equilibrat, l'especial protecció del medi ambient i l'evolució constant del benestar”.

 

Per part seua, el Responsable d'Obra Social, Roberto Sanz, ha assenyalat que “la Memòria és un exercici de transparència que cada any anirà destacant els avanços de la Caixa en tot el referent a sostenibilitat i responsabilitat social, perquè en el món financer encara queda molt recorregut de millora i perquè la societat evoluciona de manera contínua amb noves necessitats i noves expectatives”.

Activitat financera a l'alça, obra social diversificada i clients compromesos amb el seu entorn

De les dades financeres a 31-12-2022, pot destacar-se que Caixa Ontinyent compta amb:

* 75.154 clients.

* 179 persones de mitja en la seua plantilla. 

* 1.649 milions d'euros en volum de negoci.

* Un CET1 del 15,08%, una solvència molt superior a la requerida per la normativa.

* 188.746 persones beneficiaries de l'obra social.

Com ressalta el President de l'Entitat, “una Entitat que recupera la senda de creixement després del període de crisi i pandèmia i que afronta el futur amb optimisme perquè creiem en les persones i en la seua capacitat d'adaptació i d'innovació a tots els temps. De fet, som l'entitat de les persones compromeses amb el seu entorn”. 

La línia d'actuació de Caixa Ontinyent va molt enllaçada amb les necessitats dels pobles per a oferir benestar i per a mantindre i atraure població. Així, a més de les infraestructures i activitats facilitades per l'obra social, enguany ha impulsat l'economia de les nostres comarques amb la injecció de 307 milions d'euros en finançament (40 d'ells destinat a habitatge), i la gestió de 107 milions d'euros en operacions de comerç exterior.

Un personal experimentat i professional

Caixa Ontinyent valora especialment al seu personal com a pilar bàsic de l'activitat. La seua plantilla mitjana en 2022 va ser de 179 persones (47% dones i 53% homes), amb un 97% de contractes indefinits i una antiguitat mitjana de 26 anys. “Eixa convivència, eixa interacció entre persones de generacions diferents enriqueix el potencial de l'Entitat”, afirma el seu President.

Clients compromesos amb el seu entorn

En l'activitat financera amb els seus clients, Caixa Ontinyent ha assumit el foment de les finances sostenibles com fórmula de cara al futur perquè, a través de cartera de crèdits i de valors, finança activitats que al seu torn tenen un impacte en el medi ambient.

Per això, a més d'analitzar l'impacte ambiental d'eixes inversions per a establir objectius de millora, està desenvolupant productes específics que potencien una activitat econòmica més respectuosa amb el medi ambient i dirigida especialment a la seua recuperació. En definitiva, clients compromesos amb el seu entorn.

En eixa línia, destaquen nous productes per a la participació en comunitats energètiques locals, per a les inversions en instal·lacions d'autoconsum, per a l'adquisició de vehicles, i la introducció de bonificacions en productes ja existents.

Una gestió ambiental orientada decididament a la protección del medi ambient i a la lluita contra el canvi climàtic

La gestió ambiental assumida per Caixa Ontinyent impulsa especialment l'ús sostenible dels recursos i l'eficiència energètica. Així, en 2022:

* Ha reduï un 6% el consum de paper.

* Ha reduït un 4% el consum d'aigua.

* Ha reduït un 26% el consum d'electricitat. 

* El 100% de l'energia elèctrica consumida procedeix de fonts renovables.

* Ha establert protocols de consum responsable, eficiència energètica, reciclatge i tractament de residus. 

Reversió de beneficios a la societat

A través de la seua Obra Social, Caixa Ontinyent dota infraestructures i genera activitats que contribueixen a la millora del benestar. En 2022:

- Disposa de 24 centres en funcionament en diferents localitats.

- Ha desenvolupat 244 activitats.

- Ha col·laborat amb 173 col·lectius.  

- Els centres i activitats permeten el manteniment de 274 llocs de treball estable. 

- L'obra social ha beneficiat a 188.746 persones. 

Compromís amb el Pacte Mundial i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Des de 2019 Caixa Ontinyent està adherida al Pacte Mundial, iniciativa de Nacions Unides com a crida a les empreses perquè contribuïsquen al desenvolupament sostenible mitjançant el compliment de 10 principis relacionats amb els drets humans, normativa laboral, medi ambient i anticorrupció.

A més, dins del projecte de finances sostenibles està alineant i avaluant la seua gestió als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que componen l'Agenda 2030, tendents a establir i consolidar la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de tots.