My Account

govern corporatiu i política de remuneracions

Assemblea General

Es l'òrgan que assumeix el suprem govern i decisió de Caixa Ontinyent, representa els interessos generals de l'àmbit d'actuació i està integrat per una representació plural de la societat que es va renovant periòdicament.

Assemblea General

Integrada por 47 consellers i conselleres generals:

- Vint-i-cinc pels Impositors i Impositores.

- Vuit per la Generalitat Valenciana.

- Tres per les Corporacions Municipals. 

- Vuit pel Personal de la Caixa.

- Tres per Altres Entitats representatives d'interessos col·lectius.