My Account

  Caixa Ontinyent, la única caja de ahorros valenciana


Som una caixa d'estalvis, fundada en 1884, l'única que queda a la
Comunitat Valenciana i una de les dos que queden a Espanya després de
la reestructuració del sistema financer espanyol. Com a caixa
d'estalvis, la seua propietat correspon a la societat en general i, per
tant, és l'única entitat financera valenciana que reverteix els seus
beneficis a la comunitat en forma d'obres socials.

Nuestro ámbito de actuación se centra en las comarcas centrales valencianas (sur de Valencia y Norte de Alicante), aunque disponemos también de oficinas en la ciudad de Valencia.

 
 

una entitat socialment responsable

Els nostres fundadors van inculcar en l'ADN corporatiu la responsabilitat social, el compromís amb el benestar de la nostra gent. Per això, l'avaluació de la nostra gestió no només se circumscriu a les
dades merament econòmiques sinó a la contribució real a la societat, a les nostres famílies i a les nostres empreses. La nostra política de responsabilitat social es basa en la satisfacció de les legítimes
expectatives dels grups relacionats amb la nostra entitat incloent l'impacte de la nostra activitat en la comunitat i en el medi ambient.    

Conoce la plataforma web de nuestra obra social. Infórmate de toda la actualidad y programación en nuestra agenda.

Conoce los beneficios de los programas de la Obra Social de Caixa Ontinyent o accede a la compra todas las publicaciones en el apartado de La Botiga.

Nos encanta que formes parte de nuestro proyecto común.

Marc d'actuació:

Revertim els beneficis a cada localitat en proporció als que allí es generen i per a això disposem de programes de: 

 - Implantació de centres

- Col·laboració amb col·lectius. 

- Publicacions

- Centre Cultural Caixa Ontinyent

- Presencia en los campus universitarios de nuestras comarcas.

- Gestión de Fundaciones de carácter docente, cultural y asistencial.