My Account

Col·laboració amb col·lectius


Obra Social de Caixa Ontinyent col·labora amb col·lectius del seu àmbit d'actuació.A través del contacte amb ells coneix les carències, i es potencien aquelles iniciativesque milloren la qualitat de vida de les persones que no estan suficientment cobertes. 

Des de la seua fundació en 1884, Caixa Ontinyent ha considerat fonamental integrar-se en la societatdetectant necessitats, coneixent, recolzant, i inclús promovent,els moviments associatius destinats a cobrir-les.

 

Colectivos asistenciales  

Nombroses persones i famílies necessiten ajuda de tercers, be de forma puntual o permanent, més enllà de les possibilitats de la iniciativa pública.

Obra Social Caixa Ontinyent considera que, en una societat socialment avançada, tots hem de gaudir d'una qualitat de vida mínima, i per això recolza les activitats que tendeixen a millorar el benestar de tots.

Odoo • Text and Image


Col·lectius culturals

A es nostres comarques estem orgullosos de la nostra idiosincràsia. El desenvolupament de les nostres tradicions, festes, arts, esports... enriqueix la nostra cultura i el sentiment d'identitat pròpia. 

Per això, Obra Social de Caixa Ontinyent recolza iniciatives que promouen estes activitats.


Odoo • Text and Image

 

Col·lectius educatius

L'educació és la base de la nostra societat i una clara aposta de futur. Afecta de forma especial en els primers anys de vida de les persones, en la seua evolució cap a una professió i en l'exteriorització de les seues capacitats. 

A través de l'Obra Social, Caixa Ontinyent recolza i posa a l'abast d'institucions i col·lectius, diferents recursos que permeten dotar, ampliar o millorar l'oferta educativa i les possibilitats d'elecció. 

Odoo • Text and Image

 

Col·lectius esportius

La práctica esportiva és un pilar en la formació i en la socialització de les persones, combina l'oci amb un estil de vida saludable i ens introdueix en el treball en equip.

Així, Obra Social de Caixa Ontinyent, recolza i aposta per iniciatives esportives diverses. 

Odoo • Text and Image

 

Col·lectius mediambientals

L'ésser humà viu en un entorn que hem heretat, que continuarà en el temps i que determina la qualitat de vida de les persones. 

Des de l'Obra Social de Caixa Ontinyent considerem que tots tenim l'obligació de preservar-lo i procurar que siga sostenible per gaudir-lo ara i al futur, i ho fem recolzant iniciatives d'esta natura. 

Odoo • Text and Image