My Account

INFORMACIÓ SOBRE LA MORATÒRIA DE DEUTE NO HIPOTECARI

Davant la situació d'emergència sanitària global causada pel COVID-19 s'han publicat en el BOE el Reial Decret-lley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i Reial Decret-lley 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que detallen els processos per a sol·licitar la moratòria i la documentació necessària per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica.

La moratòria implicaría l'ajornament automàtic, per tres mesos amb caràcter prorrogable,  de les quotes dels préstecs o crèdits sense garantía hipotecària.

Comprova si compleixes els requisits per accedir a aquesta ajuda.