Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

és més fàcil pagar i cobrar amb Caixa Ontinyent

Facilitem als comerciants el cobrament de les seues vendes.

Datàfon en comerç
TPV Virtual
TPV Blanc
TPV Mòbil

Informat' a les nostres oficines

Targetas i TPV

Datàfon

Servici que facilita als comerciants el cobrament de les seues vendes a través dels nostres sistemas de pagament electrònics. 


Està enfocat a establiments comerciales i de servicis amb punts de venda al públic. 

  • Permet atendre a tots els teus clients amb targeta

  • Motivació de les vendes

  • Facilitats de la venda per ajornament de pagament per mitjà de les nostres campanyes.

  • Seguretat: Menys maneig d' efectiu

  • Garantia de Cobrament.

Consulta a les nostres oficines

TPV virtual                         

El TPV Virtual és una ferramenta que permet als comerços acceptar pagaments per mitjà de targeta de crèdit o dèbit en internet.
Pensada per a clients que disposen d'una web en internet i desitgen realitzar comerç electrònic o bé, sense disposar de web, desitgen realitzar vendes telefònicament.

Pagament SSL

Esta solució garantix:

Secret en la comunicació entre el Client/Comerç i el TPV Virtual, amb claus de xifrat de 128 bits. 

Llevat que se sol·licite expressament el contrari, les dades de la targeta de crèdit/dèbit (PA i Caducitat) són requerits directament pel TPV Virtual, amb la qual cosa se li garantix al Client per un costat que estes dades viatgen sempre adequadament xifrades per la XARXA i per un altre que el Comerç no tindrà accés a ells.

Autentificació del Comerç i Integritat de les dades enviades entre el Client/Comerç i el TPV Virtual. 

Totes les comunicacions entre la Web i el TPV Virtual van protegides per una firma electrònica que és calculada i inserida pel Comerç basant-se en les seues pròpies dades.

Demana informació a les nostres oficines

Pagament 3D-Secure

Verified by Visa / Mastercard SecureCode. El client, per a ser autenticat per la seua entitat emissora ha de tindre accés a qualsevol ferramenta d'identificació i el comerç ha d'haver sigut declarat com "Securizado". Esta solució garantix:

> Secret en la comunicació entre el Client/Comerç i el TPV Virtual. > Autenticació del Comerç i Integritat de les dades enviades entre el Client/Comerç i el TPV Virtual.

 > Autenticació del Client. Les operacions realitzades per este mètode tracten de garantir el pagament al comerç en les operacions en què els titulars neguen la seua participació (repudi) . L'emissor de la targeta tracta d'autentificar al titular.

Garantia de pagament:

En general per a este tipus d'operacions, el Comerç tindrà garantia de pagament davant de possibles repudis del titular.

Sol·licita informació a les nostres oficines

Targetas i TPV

TPV Blanc

És una aplicació accessible des d'internet, que permet l'autorització, anul·lació i posterior seguiment i control d'operacions realitzades amb targeta de pagament. Les operacions introduïdes per este sistema, desencadenen el mateix procediment que si es tractara d'una operació realitzada per un TPV Virtual.


No requerix cap desenrotllament per part del comerç, encara que podrà personalitzar-se el Portal d'Administració amb el seu logo. No té possibilitat d'autenticació del client pel que no existirà, en cap cas, la Garantia de Pagament de les operacions realitzades.


Este TPV està concebut per a ser accedit pel propi comerç i no pels clients; és a dir que les operacions de pagament són introduïdes per usuaris del comerç

Té la particularitat que el servidor que ho allotja residix en CECA pel qual no hi ha comunicació entre distints servidors.


Informa't a les nostres oficines

Targetas i TPV

TPV Mòbil

Modernitat. Permet als nostres clients accedir a la venda a través d'Internet, un canal en constant creixement i que no requerix instal·lacions físiques per al desenrotllament del comerç.

Permet atendre a tots els seus clients amb targeta.

Motivació de les vendes.

Garantia de Cobrament, en el cas d'optar per Comerç Segur.

Convertix un smartphone en un terminal TPV per a acceptar pagaments amb targeta de crèdit, dèbit o prepagament MasterCard, Maestro, Visa i Visa Electrón. Està especialment dirigit a autònoms i professionals que presten servicis de forma desplaçada i per als que no és senzill disposar d'un datàfon, per la qual cosa solen cobrar els seus servicis en efectiu.


Està basat en el TPV Blanc, per la qual cosa no hi ha garantia de cobrament de les transaccions per a l'adquirent i està dirigida a comerços en què el risc de frau és molt davall. És compatible amb el sistema operatiu iOS i Android.
La connexió es realitza a través d'una Aplicació gratuïta descarregable en Apple Store (iOS) o en el Market (Android) . Per a operar es requerix un usuari i contrasenya que li facilitarà la Caixa.


Informa't a les nostres oficines