Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Caser Pime,
la pòlissa que s'adapta
a les teues necesitats

Assegurances

Caser PIME

Cobertures incloses:

Cobertures bàsiques

Defensa juridica bàsica

Assistència

Altres prestacions

Informa't a les nostres oficines

Cobertures opcionals:


Extensió de garanties
Danys en instal·lacions i aparells elèctrics
Responsabilitat Civil Explotació
Responsabilitat Civil Immobiliària
Resp. Civil Locativa
Resp. Civil de Productes
Resp. Civil Patronal
Resp. Civil de treballs en l'exterior
Resp. Civil Contaminació Accidental
Resp. Civil Probadors
Resp. Civil objectes Confiats
Ruptura de vidres, rètols i pisa
Robatori i espoliació
Perduda de Beneficis
Avaria de maquinària

Equips electrònics
Defensa juridica ampliada

Assegurances mediades per Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat d'Ontinyent. Operador Banca Seguros Exclusivo de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER-, amb numero de Registre C0031G46002796. Companya Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER- CIF: A-28013050. Registre Mercantil de Madrid – Tom 2245 – Foli 179 – Fulla M – 39662 – Avda. de Burgos, 109 – (28050 ) Madrid.