Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Caixa Ontinyent crea sinèrgies que beneficien a les empreses

Financaçió

Préstecs Conveni

Diem Convenis a tots els contractes que subscriu la Caixa, bé amb empreses, amb organismes públics o amb col·lectius econòmics, empresarials o personals, per a prestar crèdits, préstecs, servicis, i qualsevol valor afegit que la caixa els puga posar a la seua disposició. 


Enfocat a clients i no clients (però que s'hauran de vincular a la Caixa) , de la nostra zona d'actuació, i que puguen ser beneficiaris dels contractes que l'entitat tinga subscrits. Podran ser-ho, tant persones físiques com jurídiques, sota qualsevol forma.

Terminis:

 - Depenent del servici a prestar en cada conveni

Avantatges:

 - Seguretat de tindre les millors condicions del mercat

- Facilitat de tindre les seues necessitats cobertes per un conveni marc que regule la major part de les seues condicions amb mès avantatges.


Tipus de convenis

Els establits amb organitzacions estatals, autonòmiques, empreses d'àmbit estatal, etc., i destinats a prestar un servici al col·lectiu de clients de la nostra zona d'actuació (ICO, SGR, CEPSA, etc.)

Els establits amb col·lectius de persones relacionades entre si, per índoles de professió, treball, associació, etc. i als quals se'ls prestaran una sèrie de servicis amb unes tarifes que regula el propi conveni (COMERÇ IN, ATEVAL, COEVAL, etc.)

Informa't a les nostres oficines