Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

              Finançament immediat  
per al teu vehicle...

Prèstec

"AutoCrèdit"


5,50% T.I.N.
el primer any (1) T.A.E. 7,01% (2)


  • A partir del segon any s'estableix la possibilitat de reducció automàtica de l'1,00% d'interés anual per vinculació: per assegurança de vida o d'automòbil, amdós comercialitzats per Caixa Ontinyent i en vigor el dia de la revisió anual

  • Comissió d'obertura: 2% (mínim 80 euros)

  • Comissió per cancel·lació anticipada: 1%

  • Comissió per entregues a compte: 1%

  • Quota mensual primer any, 77,40€ (2)

  • Quota mensual resta anys, 79,98€ (2)

Informa't a les nostres oficines


(1) Tipus d'Interès nominal anual de 5,50% durant el primer any i la resta de període a un tipus d'interès nominal de 6,50%

(2) TAE Calculada per a un préstec de 6.000 euros i un termini màxim de 8 anys. Exemple, sense vinculació per subscripció d'assegurances: quota mensual el primer any de 77,40 euros i la resta d'anys de 79,98 euros. Ultima quota de 79,70 euros. Cost total de l'operació 7.766,84 euros.

(3) L'aprovació de la quantitat dependrà de la pròpia oficina segons la politica de riscos de l'entitat.


C.C.I.V.F. 14-07-17

Et concedim un prèstec fins a 30.000 € (3) que podràs tornar en còmodes quotes fins a 8 anys

>> 5,50% T.I.N. el primer any

>> T.A.E.: 7,01 % (2)