Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Financem les necessitats dels autònoms

Finançació

Pòlissa de Crèdit Autònom

  • Import: en funció de les garanties aportades

  • Termini: normalment no excedix els 12 mesos, amb opció de renovació

  • Liquidació d'interessos: trimestral

  • Amortització: quota única al venciment

Informa't a les nostres oficines

Enfocat a autónoms amb necessitat de finançament per al seu circulant o que estiguen realitzant inversions sense quantificar i que posteriorment realitzaran el finançament corresponent a la inversió final. 

Avantatges

Flexibilitat: disposar d'un límit de saldos per a les necessitats temporals de l'empresa. Econòmiques: només es paguen interessos per les quantitats disposades, i una comissió mínima per diners que no s'utilitzen.