Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades


La millor manera
de protegir
el teu futur

Pla de Pensions d'Empresa

Els Plans de pensions empresa són el pilar fonamental de l'estat de benestar que falta per desenrotllar a Espanya. Faciliten l'estalvi sistemàtic i periòdic per a la jubilació, permetent complementar la pensió pública.

Més informació

3/7

Este número ès indicatiu del risc del producte, considerant 1/6 indicatiu de menor i 6/6 de mayor risc.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat sols és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de movilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.


Entiat depositaria: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entiat gestora: "Cia de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -" R.M. de Madrid, Tom 2245, foli 179, fulla M-39662.


Pla de pensions d'empresa

Avantatges

Menor cost que els increments salarials directes, ja que les aportacions realitzades no estan subjectes a retenció ni ingrés a compte del IRPF.


Despesa deduïble en la Base Imposable de l'Impost sobre Societats. Per al personal, l'efecte fiscal és neutre.


Més Flexibilitat per a les empreses que un Pla de Pensions Individual: cada empresa pot establir el seu règim d'aportacions i prestacions.


Motivació i productivitat dels empleats per la implicació de l'empresa en el seu futur.


Estalvi per a la jubilació dels socis i del personal.

Pla de pensions d'empresa

Més avantatges en Caser Pensions


Menors despeses respecte a la resta del mercat.


Majors rendibilitats històriques.Més informació

Pla de pensions d'empresa

Experiència

Caser, pioners a contribuir al desenrotllament de la Previsió social complementària en les empreses des de 1988.


Comptem amb més de 350 col·lectius que avalen la seua confiançanza.


Som capaços d'adaptar-nos a les necessitats de qualsevol tipus d'empresa així com a la cobertura de qualsevol tipus de compromís per pensions. 

Pla de pensions d'empresa

Rendibilitat

"Ahorropensión Dos" és un Fons dirigit a aquelles empreses que busquen la major rendibilitat amb el menor risc assumit.  


Gràcies a la seua Categoria Renda Fixa mixta (70 RF 30 RV) , satisfà les necessitats d'un col·lectiu heterogeni d'edats com els que tens en la teua empresa. 


Després dels 28 anys de vida del Fons "Ahorropensión Dos", podem constatar la seua magnífica trajectòria en els seus resultats obtinguts:


Contracta'l a les nostres oficines                        

Pla de pensions d'empresa

Transparència


OFICINA ONLINE DE L'EMPLEAT:

Tots els empleats tindran accés online a tota la informació del seu pla de pensions els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. Podran:

Consultar el Patrimoni acumulat diari

Consultar l'històric de les aportacions realitzades

Realitzar aportacions voluntàries online

Consultar la rendibilitat


SIMULADOR DE PENSIONS:

Els empleats tindran accés a un informe personalitzat de la seua simulació a l'edat de la seua jubilació per a poder assessorar-los durant la vida del Pla.


PLATAFORMA ONLINE D'INVERSIONS:

Els membres de la Comissió de Control del Pla de Pensions podran tindre accés online i a temps real de tota la informació financera del seu Fons de Pensions. Podran:

Conéixer dia a dia la composició de la cartera del Fons

Observar l'evolució del patrimoni i de la seua rendibilitat

Descarregar la informació que desitge conéixer sobre les seues inversions.

Pla de pensions d'empresa

Servicis d'Informació i Gestió per a partícips i beneficiaris


Assessorament personalitzat: assignació d'un gestor personal


Servici online:

Accés diari als drets econòmics. Descàrrega dels certificats fiscals Dades Gestió d'Aportacions voluntàries


Comunicacions:

Enviament d'informació periòdica a tots els partícips


Atenció telefónica: 902 011 111


Informa't a les nostres oficines