Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

empreses

En Caixa Ontinyent ens comprometem per la teua empresa

Les millors fórmules de crèdit documentat per a les teues operacions internacionals

Crèdit Documentari Exportació

Crèdit Documentari Importació            

Operacions Internacionals

La carta de crèdit o crèdit documentari és un instrument de pagament independent del contracte que va donar origen a la relació entre les parts negociants (contracte de compra-venda internacional).

En relació amb els altres instruments de pagament que solen utilitzar-se en les operacions de comerç internacional, els crèdits documentaris oferixen la més seguretat quant al risc de cobrament.

Consulta a les nostres oficines

Finançació

Crèdit Documentari 

Exportació

  • Caixa Ontinyent gestionarà el cobrament d'este crèdit documentari, i avisarà al client del condicionat que ha de complir, perquè prepare els documents corresponents, podent assessorar  en la seua confecció i revisió dels mateixos. 

  • Import: no hi ha un import mínim o màxim en estes operacions. 

  • Liquiditat: després del cobrament de la gestió; hi ha la possibilitat d'anticipar l'import. 

  • Subjectes a Usos i Regles de la Cambra de Comerç Internacional, que dicta les normes sobre la forma d'actuació davant de cada tipus de remeses i les obligacions i responsabilitats dels contractants.  

Informa't a les nostres oficines

Un crèdit documentari d'exportació representa un compromís per part de Caixa Ontinyent de pagar al client exportador una certa quantitat, a condició de complir exactament les condicions del crèdit per a assegurar-se el cobrament de la seua operació.


Enfocat a clients que tinguen negocis d'exportació.

Avantatges:

> Este instrument és el que majors garanties aporta en este tipus de relacions comercials

> Confirmació de solvència del comprador

> Cobraments ràpids

Finançació

Crèdit Documentari 

Importació

  • Caixa Ontinyent gestionarà el pagament d'este crèdit documentari, i garantix que el pagament només s'efectuarà si es complixen tots els requisits (terminis, condicions i documents) marcats pel client-importador. 

  • Import: no hi ha un import mínim o màxim en estes operacions.

  • Liquiditat: després del cobrament de la gestió, hi ha la possibilitat d'anticipar l'import. 

  • Subjectes a Usos i Regles de la Cambra de Comerç Internacional, que dicta les normes sobre la forma d'actuació davant de cada tipus de remeses i les obligacions i responsabilitats dels contractants.           

Informa't a les nostres oficines

Un crèdit documentari d'importació és el mitjà de pagament pel qual Caixa Ontinyent, d'acord amb la sol·licitud i instruccions del client-importador, s'obliga a fer un pagament a un tercer, sempre que es complisquen els termes i les condicions del crèdit de l'operació comercial origen


Enfocat a clients que tinguen negocis d'importació.


Avantatges:

> Este instrument és el que majors garanties aporta en este tipus de relacions comercials

> La possibilitat comercial serà reflectida en els documents

> Possibilitat de finançar el pagament