Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

La millor manera
de cuidar-te
és protegir
els teus negocis 

Assegurançes

Multirics Comercial

Cobertures bàsiques:

  • Incendi, explosió i raig

  • Extensió de garanties

  • Altres perjuis

  • Desallotjament forçós

  • Protecció jurídica bàsica: Orientació jurídica, reclamació de danys i defensa dels drets relatius al local del negoci.

  • Assistència.

Informa't a les nostres oficines

Nosaltres, igual que tu, ens preocupem per la satisfacció dels nostres clients. Per això tenim a la teua disposició una asssegurança per a comerços molt competitiva sempre adaptada a les teues necessitats i a les del teu negoci. 

El nostre objectiu és que et preocupes del que és vertaderament important: la satisfacció dels teus clients.

- Danys per aigua o elèctrics 

- Ruptures 

- Responsabilitat Civil de la Explotació, patronal i productes 

- Danys estètics  

- Accidents 

- Avaria de maquinària 

- Deteriorament d'aliments 

- Paralització de l'activitat 

- Transport terrestre de mercaderies 

- Protecció jurídica àmplia:

Defensa penal, davant de les sancions imposades per l'Administració i davant dels processos de la Seguretat Socials i actes de les inspeccions de treball - Contractes laborals.

- Contractes laborals.

Assegurances mediades per Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat d'Ontinyent. Operador Banca Seguros Exclusivo de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER-, amb numero de Registre C0031G46002796. Companya Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER- CIF: A-28013050. Registre Mercantil de Madrid – Tom 2245 – Foli 179 – Fulla M – 39662 – Avda. de Burgos, 109 – (28050 ) Madrid.