Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Assistència informàtica telefònica, recuperació de dades, assistència en viatge, atracament fora de l'habitatge...

Per danys a tercers, fins 300.000 €

Pagament dels danys que es puguen produir en cas d'incendi, tant en l'edifici com en el mobiliari. Pagament de fins al 100% del valor dels danys produïts en ruptures de vidres, espills, marbres, vitroceràmiques i plaques solars.

En frigorífics o congeladors fins 400 €

En danys per aigua inclou despeses de recerca, localització i reparació de l'avaria. Cobrix danys elèctrics a electrodomèstics amb una antiguitat de fins a 12 anys.

Dins del mobiliari s'inclou un capital de joies de forma automàtica, amb el límit del 25% del mobiliari i un màxim de 4.000 €.

Substitució de claus i panys en cas de robatori o furt.

Cobrix fins 300€ de diners en efectiu.

De continent i contingut, fins 2.400€.

Per a vosté i el seu habitatge, incloent orientació jurídica telefònica.

Assistència telefònica per a la resolució de problemes tècnics i de configuració d'ordinadors, així com consultes sobre aplicacions i ús de PC.

Recuperació de la informació esborrada per un dany físic o error humà en discs durs, memòries de càmeres digitals i memòries portàtils.

Si durant un viatge en l'estranger necessita assistència mèdica o hospitalària, ens fem càrrec de les despeses fins a un màxim de 6.000 €

Caser Llar té BricoCaser

Amb Caser llar si ho necessita enviem un professional a sa casa que li ajudarà a:

Segellar juntes de banyeres o plats de dutxa

 - Muntar mobles, lleixes o armaris de banys y/o cuines (amb excepcions)

 - Instal·lar accessoris de bany i cuina

 - Substituir i/o reparar aixetes

 - Fixar elements a parets

 - Col·locar cortines, persianes, o estors

 - Col·locar llums a sostres, parets i connexió al punt de llum ja existent.


Vosté posa els materials i nosaltres atendrem fins a dos peticions per any. Màxim de 3 hores de mà d'obra en cada visita desplaçament inclòs.

Assegurances mediades per Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat d'Ontinyent. Operador Banca Seguros Exclusivo de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER-, amb numero de Registre C0031G46002796. Companya Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER- CIF: A-28013050. Registre Mercantil de Madrid – Tom 2245 – Foli 179 – Fulla M – 39662 – Avda. de Burgos, 109 – (28050 ) Madrid.