Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

1/6

Este número és indicatiu del risc del producte, considerant 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

 La Caixa d'Estalvis d'Ontinyent està adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit espanyol. El Fons garantix la cantitat màxima de 100.000 euros per depositant en cada entitat de crèdit. 


estalvi i inversió


Les millors combinacions per als teus estalvis

Dipòsits a termini

Estalvi i inversió

Dipòsits a termini

Les millors combinacions per als teus estalvis, en terminis de duració, tipus i modalitat dels interessos. 
Els interessos generats per aquests dipòsits es consideren rendiments del capital mobiliari i estàn subjectes a retenció fiscal, segons la normativa fiscal vigent.Contacta amb la teua oficina