Descarregar app Venda d'entrades

1/6

Este número és indicatiu del riesc del producte, considerant 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

 Producte que cobrix el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit fins 100.000 euros per depositant.


estalvi i inversió


Les millors combinacions per als teus estalvis

Dipòsits a termini

Estalvi i inversió

Dipòsits a termini

Les millors combinacions per als teus estalvis, en terminis de duració, tipus i modalitat dels interessos.
Els interessos generats per aquests dipòsits es consideren rendiments del capital mobiliari i estàn subjectes a retenció fiscal, segons la normativa fiscal vigent.Contacta amb la teua oficina