Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Descàrrega de programe s

Generació de Fitxers AEB - SEPA

Característiques, requisits, descàrrega e instal·lació


CARACTERÍSTIQUES

Basada en tecnología “NET” (màquina 2.0).

No realitza, anotacions al “Registre de Windows”.

No existeix incompatibilitat amb altres components d'esta màquina (és Microsoft, qui administra estos components).

Pot instal·lar-se en xarxa (es pot realitzar un accés simultani de varis usuaris, però no es controla “concurrència”, de manera que l'ultima gravació és la que preval).


REQUISITS

Es convenient, utilitzar un Pentium IV amb al menys 512 Mb per a conseguir un funcionamient adequat.

Sistemes operatius compatibles: qualsevol versió de Windows, a partir de Windows Xp.


DESCÀRREGA E INSTAL·LACIÓ

Descàrrega de programes

Generació de Fitxers AEB-68

Procés de descàrrega e instal·lació


DESCÀRREGA E INSTAL·LACIÓ

  • En primer lloc descarregarem, a una carpeta del seu ordinador el paquet de fitxers comuns a tots els quaderns, fent clic al víncle "Fitxers comuns" i polsant l'opció "Guardar". Després ens dirigirem a la carpeta on s'ha fet la descàrrega i obrirem el fitxer comprimit "Comunes.zip", extraurem el seu contingut i fem doble clic sobre "Comunes.exe" perquè comence la instal·lació del mateix. Si ja té instal·lat altre aplicatiu de gestió de fitxers AEB no necessita descarregar este arxiu i pot pasar directamente al punt 2.

  • A continuació descarregarem el mòdul específic del quadern que vullgam instal·lar fent clic sobre el seu víncle. Per evitar problemes amb les noves versions de Windows, tots els programes estàn disponibles en versió comprimida (zip). Per instal·lar l'aplicatiu, el descarregarem a una carpeta de l'ordinador, obrirem el fitxer comprimit i farem doble clic sobre el programa instal·lable, seguint les instruccions que ens aniran apareixent en pantalla

  • Al accedir al programa, una vegada instal·lat, ens demanarà que introduïm la paraula de pas, ha d'introduïr el dígit 1.