Descarregar app Venda d'entrades

1/6

Este número és indicatiu del risc del producte, considerant 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

Producte que cobrix el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit fins 100.000 euros per depositant.


Autònoms

En Caixa Ontinyent premiem la teua confiança

Comptes a la vista

Compte professional

Compte comerç associat

Estalvi i inversió

Compte professional

Dirigit a particulars amb activitat professional (No consumidor) , que realitza moltes transaccions de pagaments sense utilització de diners físics i disposa d'un saldo mitjà elevat.


Els interessos rebuts, tributen en el IRPF com a rendiments del capital mobiliari, efectuant-se en el moment del pagament una retenció a compte de l'impost segons la legislació vigent.

  • Suport: xecs/pagarés, targetes i trasnsferències.

  • Liquiditat: Pots disposar del teu saldo, en qualsevol moment, parcial o totalment. 

  • Liquidació d'interessos: Mensual, els dies 20 de cada mes. 

  • Sense comissions de manteniment ni d'operació si el saldo mitjà és igual o superior a 10.000,00 euros (sempre que no se superen les 10 operacions d'ingrés per finestreta) .

Informa't a les nostres oficines

Estalvi i inversió

Compte comerç associat

Per a clients titulars d'un comerç detallista que estiguen disposats a vincular-se a Caixa Ontinyent per a obtindre una millora en les condicions del compte. 


Les característiques diferenciadores del producte respecte a un compte corrent estàndard es basen en l'exempció de comissió de manteniment i moviment si complixen una sèrie de requisits. 


Els interessos rebuts, tributen en l'IRPF com a rendiments del capital mobiliari, efectuant-se en el moment de pagament una retenció a compte de l'impost segons la legislació vigent.

  • Exempció de la comissió de manteniment si en el compte es perceben els ingressos provinents del datàfon de Caixa Ontinyent i el titular del compte tinga contractat una assegurança de comerç o PIME en vigor dels comercialitzats per Caixa Ontinyent en cada un dels períodes de liquidació del compte.

  • Exempció de la comissió de moviment si el titular del compte o apoderat manté contractat una assegurança de vida dels comercialitzats per Caixa Ontinyent en cada un dels períodes de liquidació del compte. 

  • Liquidació del compte: Al tractar-se de comptes de No Consumidor la liquidació és mensual.

Consulta en les nostres oficines