Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

1/6

Este número és indicatiu del risc del producte, considerant 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

La Caixa d'Estalvis d'Ontinyent està adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit espanyol. El Fons garantix la cantitat màxima de 100.000 euros per depositant en cada entitat de crèdit. 


Autònoms

En Caixa Ontinyent premiem la teua confiança

Comptes a la vista

Compte professional

Compte comerç associat

Estalvi i inversió

Compte professional

Dirigit a particulars amb activitat professional (No consumidor) , que realitza moltes transaccions de pagaments sense utilització de diners físics i disposa d'un saldo mitjà elevat.


Els interessos rebuts, tributen en el IRPF com a rendiments del capital mobiliari, efectuant-se en el moment del pagament una retenció a compte de l'impost segons la legislació vigent.

  • Suport: xecs/pagarés, targetes i trasnsferències.

  • Liquiditat: Pots disposar del teu saldo, en qualsevol moment, parcial o totalment. 

  • Liquidació d'interessos: Mensual, els dies 20 de cada mes. 

  • Sense comissions de manteniment ni d'operació si el saldo mitjà és igual o superior a 10.000,00 euros (sempre que no se superen les 10 operacions d'ingrés per finestreta) .

Informa't a les nostres oficines

Estalvi i inversió

Compte comerç associat

Per a clients titulars d'un comerç detallista que estiguen disposats a vincular-se a Caixa Ontinyent per a obtindre una millora en les condicions del compte. 


Les característiques diferenciadores del producte respecte a un compte corrent estàndard es basen en l'exempció de comissió de manteniment i moviment si complixen una sèrie de requisits. 


Els interessos rebuts, tributen en l'IRPF com a rendiments del capital mobiliari, efectuant-se en el moment de pagament una retenció a compte de l'impost segons la legislació vigent.

  • Exempció de la comissió de manteniment si en el compte es perceben els ingressos provinents del datàfon de Caixa Ontinyent i el titular del compte tinga contractat una assegurança de comerç o PIME en vigor dels comercialitzats per Caixa Ontinyent en cada un dels períodes de liquidació del compte.

  • Exempció de la comissió de moviment si el titular del compte o apoderat manté contractat una assegurança de vida dels comercialitzats per Caixa Ontinyent en cada un dels períodes de liquidació del compte. 

  • Liquidació del compte: Al tractar-se de comptes de No Consumidor la liquidació és mensual.

Consulta en les nostres oficines