Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Servici d'atenció 
                        clàusula sòl clausula suelo

El Reial Decret-llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, publicat el 21 de gener de 2017, té com a objecte l'establiment de les accions que faciliten la devolució de les quantitats satisfetes pel consumidor persona física a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl, contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària.