Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Perquè els contratemps sempre 
arriben si més no t'ho esperes

Accidents conveni

Cada empresa, basant-se en la llei d'Exteriorització de compromisos per Pensions segons el R.D. 1588/1999, i quan així ho especifique el Conveni Col·lectiu o el contracte laboral dels seus empleats, estarà obligada a contractar una assegurança d'accidents que garantisca als seus treballadors les prestacions que en l'acord s'establisquen.

Els treballadors assegurats en pòlissa són els inclosos en el TC2 determinat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Les garanties i capitals d'esta assegurança varien en funció del compromís que tinga establit el conveni o acord laboral, però les més habituals són les següents:

Defunció: per accident laboral, no laboral o malaltia professional 

Incapacitat permanent parcial, absoluta o total per accident laboral, no laboral o malaltia professional

Gran invalidesa o Incapacitat temporal per accident laboral, no laboral o malaltia professional

 Assistència sanitària per accident.


Informa't a la teua oficina                        

Assegurances mediades per Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat d'Ontinyent. Operador Banca Seguros Exclusivo de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER-, amb numero de Registre C0031G46002796. Companya Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER- CIF: A-28013050. Registre Mercantil de Madrid – Tom 2245 – Foli 179 – Fulla M – 39662 – Avda. de Burgos, 109 – (28050 ) Madrid.